1.   Nõustamiskomisjoni otsus.

2.   Lapsevanema avaldus

3.   Väljavõte õpilasraamatust

4.  
Iseloomustus

5.   Klassitunnistus

6.   Vaatluskaart

7.   Tervise kaart

8.    Isikut tõendava dokumendi koopia

9.    Üks õpilaspileti pilt