VALGA JAANIKESE KOOL

                                                               Individuaalõppe tunniplaan 2016/2017

 

Klj O.Kalugina

3TBI

8BI

esmaspäev

 

1. eesti keel

2. kehaline kasvatus

3. matemaatika

4. käeline tegevus

5. eluõpe

1. eesti keel

2. kehaline kasvatus

3. matemaatika

4. käsitöö

5. ajalugu

6. loodusõpetus

 

teisipäev

 

1. eesti keel

2. matemaatika

3. käeline tegevus

4. muusikaõpetus

 

1. eesti keel

2. matemaatika

3. vene keel

4. tööõpetus

5. tööõpetus

6. inimeseõpetus

7. käsitöö

 

kolmapäev

 

1. eesti keel

2. matemaatika

3. kehaline kasvatus

4. käeline tegevus

5.käeline tegevus

6. eluõpe

 

1. eesti keel

2. matemaatika

3. kehaline kasvatus

4. loodusõpetus

5. kunstiõpetus

6. ajalugu

7. muusikaõpetus

 

neljapäev

 

1. eesti keel

2. muusikaõpetus

3. matemaatika

4. eesti keel

5.käeline tegevus

6. eluõpe

 

1. eesti keel

2. vene keel

3. matemaatika

4. eesti keel

5.loodusõpetus

6. inimeseõpetus

 

reede

 

1. eesti keel

2. eluõpe

3. eluõpe

4. rütmika

 

1. eesti keel

2. loodusõpetus

3. matemaatikaA