1.    Ma ei hiline tundidesse  ega puudu põhjuseta.
2.    Puudumise kohta esitan klassijuhatajale puudumistõendi.
3.    Käitun viisakalt: tervitan kõiki kooli töötajaid, külalisi ja 
       kaasõpilasi.
4.    Ma ei tarvita alkohoolseid jooke ega suitseta.
5.    Tundides õpin ise ja lasen ka teistel õppida ning õpetajal õpetada.
6.    Koolis ma ei kauple oma asjadega ega osta ka ise midagi teistelt. 
7.    Ma ei kasuta loata võõraid asju ega viibi võõrastes ruumides.
8.    Kontrollin oma sõnavara, hoidun rumalatest sõnadest.
9.    Ma ei kiusa teisi õpilasi ei sõna ega teoga.
10.  Kannan koolis vahetusjalanõusid.
11.  Ma ei lahku omavoliliselt koolist.
12.  Ma ei võta kooli asju, mis võivad kahjustada teisi.
13.  Mul on kaasas vajalikud õppetarbed ja päevik.
14.  Lahkun tunnist ainult õpetaja loal.
15.  Üleriideid ja välisjalanõusid hoian riietehoius.
16.  Tunnis ja ühisüritustel lülitan mobiiltelefoni välja.
17.  Söögilauas käitun viisakalt ning jätan oma söögikoha korda.
18.  Söön ka maiustused ja puuviljad ära söögisaalis
19.  Kui märkan, et kedagi kiusatakse, teatan sellest õpetajale.
20.  Kõigi oma muredega pöördun eelkõige klassijuhataja või kasvataja poole. Kui ma teda ei leia, siis küsin nõu teistelt õpetajatelt või kooli töötajatelt.
21.  Kui märkan hädaohtu, siis teatan sellest kohe esimesele täiskasvanule.
22.  Tuleohu korral helistan hädaabi numbril 112.


KINNITATUD 02.09.2009
Direktori käskkirjaga nr  1.1-2/14